April 18, 2024

monster168 ฝาก 10 รับ 100

วันที่ 19 ก.พ.2567 แหล่งข่าวผู้นำระดับสูงกองกำลังกะเหรี่ยงคาเรนนี KA เปิดเผยว่า ปัจจุบัน ทางกองกำลังทหารกะเหรี่ยงคาเรนนี KA ได้ส่งกำลังเข้าควบคุมฐานที่มั่นทหารของทหารเมียนมา ฐานค่ายปากเสือ หรือ ฐานผาห่มน้ำใหญ่ และ ฐานสบห้วยอื้นซึ่งเป็นฐานที่มั่นของทหารเมียนมา ที่ติดแม่น้ำปาย ตรงข้ามช่องทางบ้านน้ำเพียงดิน...